Kontaktuppgifter:      
Uhros Verktygsaktiebolag
Turingevägen 38 B  
Älvsjö  125 43  
Sweden 
    Tel:  08-99 12 07  
Fax: 08-99 00 75